Skip to main content

Natuurlijk tuinieren

Sinds 1999 draagt Het Zonneveld het keurmerk Natuurlijk tuinieren, een project van het Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland (AVVN).Het heeft tot doel door middel van advisering en begeleiding de natuurlijke inrichting, beheer en onderhoud van volkstuincomplexen te vergroten, de natuur de kans te geven zich te ontwikkelen en de bewoners rondom zich bewust te laten worden en mee te laten genieten van de natuurwaarde van het complex.

Natuurlijk tuinieren, houdt in dat er zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de materialen die in de natuur voorkomen. Er wordt geen gif of kunstmest gebruikt, maar compost of organische mest. De keuze van planten, tuininrichting en onderhoud is erop gericht om zoveel mogelijk dieren en planten een plek te geven om te leven, schuilen, nestelen, foerageren. Planten worden versterkt met natuurlijke bestrijdingsmiddelen.