Onderhoud tuinen

Ligusterhaag snoeien

Leden informatie

Statuten

Statuten zijn grondregels, bepalingen die ten grondslag liggen aan onze vereniging. De statuten zijn goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 3 december 1998 en verleden door de notaris op 3 februari 1999

Huishoudelijk reglement

Een huishoudelijk reglement is een verzameling van regels die  de statuten ondersteunen en de werking van de vereniging concretiseren.

 

Regels Bouwwerken

In dit document zijn de regels beschreven waaraan bouwwerken moeten voldoen. Daarnaast bevat het de voorschriften voor het indienen van een omgevingsvergunning.

Schouwrapport maart 2020

In maart 2020 heeft de gemeente Leiden een schouw gedaan bij alle tuinverenigingen van Leiden. Iedere vereniging heeft hiervoor een schouwrapport ontvangen. Het bestuur zal de conclusies verwerken in jet MJOP. Klik op Lees meer om het rapport te lezen.

Jaarverslag 2019 van de Stichting Milieu Educatiecentrum Oegstgeest (MEC).

In dit verslag is weergegeven wat de Stichting in 2019 heeft gedaan, hoeveel lessen er zijn gegeven en op welke wijze wij de overige activiteiten invulling gaven. Ook doen we verslag van de financiën van de Stichting.


Het MEC en daarbinnen alle vrijwilligers hebben met veel enthousiasme aan de vele natuur- en milieuactiviteiten invulling gegeven. Wij hopen dat wij deze ook in het jaar 2020 weer met u allen kunnen invullen en vervolmaken.