Skip to main content

Onderhoud tuinen

Ligusterhaag snoeien

Leden informatie

Leden Informatie map

In deze informatie map vind je informatie over hoe we op het Zonneveld tuinieren, hoe we als vereniging functioneren en hoe je een bijdrage kunt leveren aan verenigingsactiviteiten.

Statuten

Statuten zijn grondregels, bepalingen die ten grondslag liggen aan onze vereniging. De statuten zijn goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 3 december 1998 en verleden door de notaris op 3 februari 1999

Huishoudelijk reglement

Een huishoudelijk reglement is een verzameling van regels die  de statuten ondersteunen en de werking van de vereniging concretiseren.

 

Regels Bouwwerken

In dit document zijn de regels beschreven waaraan bouwwerken moeten voldoen. Daarnaast bevat het de voorschriften voor het indienen van een omgevingsvergunning.

MEC Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023van Milieu Educatie Centrum Oegstgeest.