Skip to main content
  • Het Zonneveld

    De zonnigste tuinvereniging van Leiden

  • Het Zonneveld

    De zonnigste tuinvereniging van Leiden

Het Zonneveld

Het Zonneveld, een toepasselijke naam, voor een op zo'n unieke plek gelegen tuincomplex. Dat vond ook de oprichter, de heer Zonneveld, die op 12 maart 1942 de tuinvereniging Het Zonneveld oprichtte om de voedselproductie in oorlogstijd veilig te stellen. Ook nu nog is een groot deel van de tuinen ingericht voor de teelt van groenten en fruit.

Het terrein van Het Zonneveld ligt aan de Nachtegaallaan in Leiden, op de grens van Leiden en Oegstgeest. Het is ook voor niet-leden toegankelijk.
Wandelaars zijn welkom op de geasfalteerde paden tussen zonsopgang en zonsondergang. Honden zijn toegstaan, mits aangelijnd.

Het Zonneveld 80 jaar!

Het Zonneveld is 80 jaar oud! Op 12 maart 1942 werd onze tuinvereniging opgericht.

Natuurlijk tuinieren

Sinds 1999 draagt Het Zonneveld het keurmerk Natuurlijk tuinieren, een project van het Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland (AVVN). Het heeft tot doel door middel van advisering en begeleiding de natuurlijke inrichting, beheer en onderhoud van volkstuincomplexen te vergroten, de natuur de kans te geven zich te ontwikkelen en de bewoners rondom zich bewust te laten worden en mee te laten genieten van de natuurwaarde van het complex.

Ontmoet onze tuinders

Onze tuinvereninging kent mooie, markante, ijverige, gezellige en leuke leden. Regelmatig worden zij geïnterviewd door Maaike van Soest. Lees hieronder de leuke verhalen van onze tuinders.

Bestuursvergaderingen

11 januari 2024
8 februari 2024
7 maart 2024
18 april 2024
2 mei 2024
6 juni 2024
4 juli 2024
5 september 2024
10 oktober 2024
7 november 2024
3 december 2024

Algemene Ledenvergaderingen

28 mei 2024
26 november 2024

Tuinwerkmiddagen

23 maart 2024
14 september 2024

Tuinkeuringen

16 april 2024 1e tuinkeuring
18 juni 2024 2e tuinkeuring
1 oktober 2024 slootkanten schoongemaakt
19 oktober 2024 3e tuinkeuring inclusief controle slootkanten