• Het Zonneveld

    De zonnigste tuinvereniging van Leiden en Oegstgeest

Het Zonneveld

Het Zonneveld, een toepasselijke naam, voor een op zo'n unieke plek gelegen tuincomplex. Dat vond ook de oprichter, de heer Zonneveld, die op 12 maart 1942 de tuinvereniging Het Zonneveld oprichtte om de voedselproductie in oorlogstijd veilig te stellen. Ook nu nog is een groot deel van de tuinen ingericht voor de teelt van groenten en fruit.

Het terrein van Het Zonneveld ligt aan de Nachtegaallaan in Leiden, op de grens van Leiden en Oegstgeest. Het is ook voor niet-leden toegankelijk.
Wandelaars zijn welkom op de geasfalteerde paden tussen zonsopgang en zonsondergang. Honden zijn niet toegestaan.

Natuurlijk tuinieren

Sinds 1999 draagt Het Zonneveld het keurmerk Natuurlijk tuinieren, een project van het Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland (AVVN). Het heeft tot doel door middel van advisering en begeleiding de natuurlijke inrichting, beheer en onderhoud van volkstuincomplexen te vergroten, de natuur de kans te geven zich te ontwikkelen en de bewoners rondom zich bewust te laten worden en mee te laten genieten van de natuurwaarde van het complex.

Ontmoet onze tuinders

Onze tuinvereninging kent mooie, markante, ijverige, gezellige en leuke leden. Regelmatig worden zij geïnterviewd door Maaike van Soest. Lees hieronder de leuke verhalen van onze tuinders.

Bestuursvergaderingen

10 juni
8 juli
9 september
14 oktober
4 november

Tuinwerkmiddagen

18 september

Algemene Ledenvergaderingen

25 mei
23 november